Naturalny papier, najwyższej jakości, barwiony w masie i na powierzchni. Produkowany ze 100% celulozy ECF z certyfi katem FSC.

Naturalny papier produkowany ze 100% celulozy ECF i certyfikatem FSC. Wysoka jakość bieli z lekkim połyskiem.